Skip to main content

Tyvärr är all träning inställd fram till v.3 2021

Då vi nu går in i december månad, har styrelsen för Nybro JJK valt att ej starta upp för träning de kvarvarande två veckorna av terminen, utan vill starta upp mer kontrollerat för vårterminen 2021. Styrelsen är väl medvetna om att många barn hade förväntat sig en gradering innan jul. Graderingar är också ett tillfälle där vi har många föräldrar och syskon på plats. För att inte bidra till samhällsspridningen av covid-19, skjuter vi på och genomför graderingarna i nära anslutning till starten av vårterminen. Styrelsen bedömer då att barnen kan få en positiv start av terminen, samtidigt som vi kan genomföra graderingarna i mindre grupper för att även föräldrar och syskon ska kunna vara på plats. Klubbens grund finns i vår Ju-jutsu träning som under året har lockat fler nya medlemmar i både barn och vuxengrupperna. Vi har också en helt fantastisk Kickboxnings del som har bidragit med svettiga pass för ungdomar och vuxna. Ytterligare komplement har vårt lilla gym bidragit med, som i år har lockat föräldrar att kanske testa förmågan lite extra när kidsen tränar för sig. Tillsammans med all träning har vi alla frivilliga, som har ställt upp som funktionärer vid läger, burit mattor, städat dojon, hämtat och lämnat vid träning och bidragit till vårens utomhusträningar med picknick. Ni har alla vart helt fantastiska i Ert stöd till föreningen under detta märkliga år, där vi alla har fått göra anpassningar i vardagen. Vi från Nybro JJK vill passa på att tacka alla barn, föräldrar, tränande och stödmedlemmar till att Ni har bidragit så fantastiskt till klubbens verksamhet under året. Vi hoppas att vi får återse Er igen när vi preliminär start upp träningen på nytt under V3.

Från Nybro JJK, tack och en god jul till Er alla!!/Jonas Mokvist Ordf. Nybro JJK