Skip to main content

All träning är inställd fram till mån v.49

Enligt rådande omständigheter måste vi tyvärr ställa in all träning fram till måndag V.49. Därefter är tanken att barnträning ska kunna bedrivas enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vårt mål är att gradering ska kunna genomföras i december som planerat. All ledarledd vuxenträning pausas fram till den 8/12.Vad innebär begreppet yrkesmässig idrott? – Riksidrottsförbundet (facebook.com)