Skip to main content

Vårmonet 2024 Stiltävling

Anmälan är för närvarande stängd.

TÄVLINGSREGLER

Arrangör: Nybro Ju-jutsuklubb
Vårmonet 2024

 • Tori skall avsluta med rätt kontrollgrepp.
 • Tori skall genom hela tekniken ha ett stabilt och korrekt grepp om uke.
 • Säkerheten i tekniken ökar om tori inte har några stopp i tekniken, utan utför tekniken i en enda rörelse ända fram till kontrollgreppet.

I Svenska Ju-jutsuförbundets stiltävling är det eftersträvansvärt att alla bältesgrader har en egen klass. Om deltagarantalet inte medger en klass per bältesgrad kan två eller fler grader slås ihop till en klass. I en tävlingsklass där de ingående paren har olika bältesgrader bedöms teknikerna som om samtliga i klassen har samma grad, motsvarande klassens högsta grad.

En klass som är sammansatt av par med t.ex. graderna 3:e mon och 2:a mon, bedöms alla mot graderingskraven till 1:a mon. Teknikval för montävling Vid varje match skall paren visa upp fyra tekniker valda ur monsystemet för Ju-jutsu Kai. Tävlingsarrangören väljer vilka fyra jigo waza som skall visas upp i respektive klass och detta skall meddelas vid utlysningen av tävlingen.

Vid en match skall varje par försvara sig mot:

 1. Ett angrepp med grepptekniker, eller försök till grepp.
 2. Ett angrepp med livtag eller stryptag.
 3. Ett fritt angrepp från jigo waza i monsystemet.
 4. Ett fritt angrepp från jigo waza i monsystemet.

BEDÖMNINGSKRITERIER

Vid bedömning av en tävling måste domaren bedöma tekniken i sin helhet utifrån Ju-jutsu Kais grundprinciper och övriga principer. Under en tävling måste domaren dessutom göra en bedömning av följande:

Det är viktigt att uke, oavsett vilket angrepp och vilken teknik det gäller, gör ett korrekt och snabbt angrepp för att tori skall kunna försvara sig på bästa sätt.

Tori skall påbörja tekniken så snart angreppet är ett faktum. En snabb start är viktigt för att genomföra ett bra och säkert försvar.

Uke skall utan tvekan utföra rätt angrepp och tori skall omedelbart utföra rätt försvarsteknik. De allra flesta tekniker börjar med en balansbrytning.  balansbrytningen behöver inte vara stor men den skall påverka uke på ett sådant sätt att uke måste agera för att återfå balansen. Det skall tydligt synas att uke är påverkad av balansbrytningen. Tori skall under hela tekniken ha god balans och uke skall inte kunna påverka toris balans under tekniken. En god balans innebär oftast att tori har rak rygg och inte böjer sig framåt om
det inte är nödvändigt för teknikens utförande.

TEKNIKER TILL RESPEKTIVE GRAD

6 mon

 1. Stryptag framifrån – frigöring
 2. Grepp i kläderna – O soto otoshi
 3. Grepp i 2 handleder framifrån – frigöring
 4. Försök till kravattgrepp – frigöring

5 mon

 1. Stryptag framifrån – O soto osae, ude henkan gatame
 2. Grepp om nacken, med neddrag – Gedan juji uke, frigöring
 3. Försök till grepp i håret – Jodan uchi uke, ude osae, ude osae gatame
 4. Stryptag med armen – Kuzure ude osae, ude henkan gatame

4 mon

 1. Stryptag bakifrån – O soto ototoshi
 2. Försök till grepp i kläderna – Chudan soto uke, o soto osae, ude henkan gatame
 3. Grepp i två handleder framifrån – Shiho nage, shiho nage gatame
 4. Livtag över armarna framifrån – O soto otoshi

3 mon

 1. Stryptag framifrån – kote gaeshi, kote gaeshi gatame
 2. Grepp i kläderna med tryck – Kuzure ude garami, ushiro osae, ude henkan gatame
 3. Stryptag med armen – Seio nage
 4. Livtag över armarna framifrån – O goshi

1-2 mon

 1. Stryptag från sidan – O goshi, ude hishigi hiza gatame
 2. Försök till grepp i kläderna – Chudan uchi uke, irimi nage, ude henkan gatame
 3. Försök till stryptag – Uki otoshi, ude henkan gatame
 4. Stryptag med armen – O soto otoshi, ude hishigi hiza gatame