Skip to main content

Integrationspolicy

Alla evenemang som Nybro Jujutsuklubb håller är religiöst och politiskt obundna. Alla oavsett härkomst, utseende, trosuppfattning eller övertygelse är välkomna till vår klubb, det enda som inte är välkommet är intolerans.

Språk

Det talade språket under våra arrangemang är Svenska men vi försöker göra oss förstådda på alla sätt som är möjligt. I tryck översätter vi våra budskap när det är möjligt. Våra medlemmar talar många olika språk och det är en styrka vi är stolta över.

Diskriminering

Vi tillåter ingen diskriminering på grund av någon av de diskrimineringsgrunder som diskrimineringsombudsmannen har slagit fast. Alla ska kunna delta i våra aktiviteter efter egen förmåga och att alla ska känna sig trygga är för oss självklart.

Tillgänglighet

Eftersom vår lokal finns i en källare finns det brister i tillgänglighet till vår lokal men vi hjälps åt så gott det går att på alla sätt göra våra aktiviteter tillgängliga för alla oavsett funktionshinder.

Implementering

Klubbens policies ses över vid varje årsmöte och finns synligt tryckta och placerade i klubbens lokaler och på klubbens hemsida. Vid förekommen anledning om överträdelse av någon av klubbens policies hålls ett policy möte med klubbens medlemmar för att gå igenom och förtydliga reglerna för alla.