Skip to main content

Drogpolicy

Nybro Jujutsuklubb har verkat för att vara ett hälsosamt aktivitets alternativ för barn, ungdomar och vuxna i Nybro Kommun med omnejd sedan 80-talet. Alkohol och tobak passar aldrig ihop med idrott och särskilt narkotika och dopning tar vi starkt avstånd ifrån. Även om medlemmar inte är förbjudna att nyttja alkohol och tobak så är alla våra arrangemang nyktra och användande av tobak är inte tillåtet i våra lokaler.

Mål

Vi tar gemensamt ställning mot ANDT (alkohol, narkotika, dopning tobak).
Genom att våra medlemmar möts av samma budskap kan vi tillsammans:

 • Bidra till att minska risken för att ungdomar och vuxna råkar ut förskador och problem relaterade till ANDT
 • Stärka våra medlemmar att göra hälsosamma val och undvika ANDT
 • Bidra till att öka kunskapen om de negativa effekter av ANDT såväl
 • föreningsliv som samhälle.

Övergripande riktlinjer:

 • Vi strävar efter att inte prata positivt om alkohol och tobak i samband med föreningens verksamhet.
 • Vi pratar inte positivt om dopning.
 • Våra ledare, tränare och förtroendevalda är i sitt förhållningssätt till ANDT ett föredöme för barn och ungdomar.
 • Vi följer de regler och lagar som finns i svensk lagstiftning gällande ANDT.

Alkohol

 • Vi dricker inte alkohol när vi bär föreningens kläder/utrustning.
 • Vi dricker inte alkohol på föreningens fester då minderåriga är med.
 • Vi uppmanar inte till att fira segrar eller dränka förluster med hjälp av alkohol.
 • Våra ledare dricker inte alkohol i samband med sammankomster, läger eller annan verksamhet där man ansvarar för föreningens barn och ungdomar.
 • Vi är restriktiva vid val av sponsorer som kan uppmuntra, eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.
 • Vi har nolltolerans mot alkoholkonsumtion i samband med skjutsning till sammankomst. Tänk på att det du druckit kvällen innan kan påverka din körförmåga.

Narkotika och dopning

 • Narkotika-och dopingklassade substanser får aldrig förekomma på något sätt i vår verksamhet utan läkarintyg.
 • Om man har preparat utskrivna av läkare som innehåller narkotika-eller dopningsklassade substanser söks dispens om nödvändigt.
 • Idrottsutövare, tränare och ledare ska hålla sig informerade om vilka regler som gäller för dopning.

Tobak

 • Vi uppmuntrar våra medlemmar att värna om nikotinfria miljöer och kultur utan tobak.
 • Våra myndiga utövare och ledare strävar efter att avstå från tobak.
 • under sammankomster och hanterar sitt tobaksbruk med omdöme inför andra.
 • Vår omyndiga utövare och ledare använder inte tobak under sammankomster.

Implementering

Klubbens policies ses över vid varje årsmöte och finns synligt tryckta och placerade i klubbens lokaler och på klubbens hemsida. Vid förekommen anledning om överträdelse av någon av klubbens policies hålls ett policy möte med klubbens medlemmar för att gå igenom och förtydliga reglerna för alla.