Skip to main content

Mobbningspolicy

Nybro Jujutsuklubb verkar aktivt för att våra medlemmar ska behandla varandra och andra med respekt. Kränkningar, våld, utfrysning och annan form av mobbing är inte förenligt med de värderingar vår klubb håller som självklara för att vår idrott ska kunna fungera. Utan trygghet på mattan kan man inte utöva kampsport.

Nybro Jujutsuklubb tolererar ingen som helst form av mobbing och vi ska aktivt arbeta för;

  • att instruktörer, ledare och ansvariga i föreningen ska föregå med gott exempel genom att se till att alla behandlas lika och att ingen blir utsatt för mobbning,
  • att alla vuxna skall verka som föredöme i allt som rör mobbning,
  • att kränkande smeknamn, ord och handlingar ej får förekomma under träning och andra klubbaktiviteter i och utanför klubblokalen,
  • att alla är värda lika mycket,
  • att allas åsikter och synpunkter ska respekteras.

Vid misstankar om mobbning/kränkning är det viktigt att agera snabbt. De som inte följer våra regler och vår policy vad gäller mobbning och uppförande skall tillrättavisas och föräldrar skall underrättas. Om problemen skulle fortsätta trots tillrättavisning så kommer föreningen att överväga avstängning från samtliga föreningsaktiviteter.

Implementering

Klubbens policies ses över vid varje årsmöte och finns synligt tryckta och placerade i klubbens lokaler och på klubbens hemsida. Vid förekommen anledning om överträdelse av någon av klubbens policies hålls ett policy möte med klubbens medlemmar för att gå igenom och förtydliga reglerna för alla.