Skip to main content

Integritet & GDPR

Nybro Jujutsuklubbs integritetspolicy underlättar för dig som är medlem att ta del av dina rättigheter. Den speglar också våra produkter, tjänster och processer samt vår interna datadelning ur ett integritetsperspektiv. Senaste uppdateringen av policyn gjordes i februari 2023.

Välkommen att ta del av vår integritetspolicy.

Hur behandlar Nybro Ju-Jutsuklubb dina personuppgifter?

Vilka uppgifter behandlar Nybro Ju-Jutsuklubb

Nybro Ju-Jutsuklub samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter, om tillämpligt, till exempel:

Kontaktuppgifter

 • namn
 • adress
 • telefonnummer
 • e-postadress

Demografiska uppgifter

 • kön
 • ålder
 • personnummer

Betalnings- och kreditdata

 • Köp i vår webshop
 • Medlemsavgifter
 • Terminsavgifter

Hur samlar Nybro Ju-jutsuklubb in personuppgifter om dig?

När du beställer något från vår webbshop, anmäler dig till ett läger eller tar ställning till medlemskap i Nybro Ju-Jutsklubb.

Vilka är ändamålen med personuppgifterna?

Ändamålen för insamling av orderuppgifter i vår webshop är för att kunna genomföra den beställning du lägger hos oss.

Ändamålet för personuppgifterna är för vårt eget medlemsregister, ifall vi behöver kontakta dig i föreningens ärenden.  Vi ansöker också om bidrag från kommun och olika idrottsförbund där vi måste ange hur många deltagare och vilka deltagare som har varit med på våra aktiviteter.

Hur länge lagrar Nybro Ju-Jutsuklubb uppgifterna?

Nybro Ju-jutsuklubb raderar eller avidentifierar personuppgifter när de inte längre behövs för de syften de samlades in för

Vilka har åtkomst till dina personuppgifter?

Vi skickar vidare dina personuppgifter antingen fullständiga eller som del av ett statistisk underlag till:

 • Nybro Kommun
 • Riksidrottsförbundet
 • Svenska Ju-Jutsuförbundet

Dina rättigheter och hur du utövar dem

 • Rätt till tillgång till personuppgifter – Du har rätt att bli informerad om den behandling vi utför och att begära en kopia av dina personuppgifter. Använd formuläret nedan för att skicka in en begäran.
 • Rätt till rättelse av personuppgifter – Du kan be att uppgifterna om dig ska rättas om de inte är korrekta eller behöver uppdateras.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få del av och återanvända de personuppgifter du lämnat till oss. Vi kan tillhandahålla ett urval av data som levereras i ett maskinläsbart format.
 • Rätt till radering – Vi raderar uppgifterna på din begäran om de inte längre legitimt behövs.
 • Rätt att återkalla samtycke – Om du har gett samtycke till viss behandling av personuppgifter, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.
 • Rätt att göra invändningar mot behandlingen – Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Nybro Ju-jutsuklubb kan avvisa din begäran om det finns en legitim och övertygande orsak att fortsätta behandlingen.
 • Rätt till begränsning av behandlingen – Under vissa omständigheter har du rätt att få behandlingen begränsad.
 • Välja bort elektronisk marknadskommunikation och kundundersökningar: Om du inte längre vill få marknadsföringsmeddelanden från Nybro Ju-jutsuklubb kan du välja bort dem när som helst. Det enklaste sättet är att klicka på länken i slutet av marknadsföringsmeddelandet.

Förändringar av vår integritetspolicy

Nybro Ju-jutsuklubb förbehåller sig rätten att göra ändringar eller tillägg till denna integritetspolicy. Information om eventuella ändringar eller tillägg till integritetspolicyn meddelas på vår webbplats eller i direktkommunikation till dig.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter

Om du har några frågor om dina rättigheter eller vill utöva dem kan du kontakta oss på [email protected]

Formulär för begäran av personuppgifter, tillgång, rättelse, dataportabilitet, radering samt återkallning av samtycke