Inbetalning

Vid betalning av terminsavgift ange
elevens för-, efternamn & födelseår.
OBS!  En inbetalning per elev.

Betalning sker till bankgiro eller swish.