Detta gäller tills vidare!

Klubben vädjar till alla nya och gamla medlemmar, samt föräldrar till tränande barn: ALLA vi som vistas i lokalen måste ta eget ansvar och tänka till inför och vid varje pass. Vi behöver alla dra vårt strå till Ju-jutsu-stacken så träningen kan fortsätta hela hösten. 

All Träning i Nybro Ju-jutsu och Kick & Box är pausad i två veckor!

Styrelsen har beslutat att pausa all instruktörsledd träning från måndag 16/3 och två veckor framåt pga. Covid-19. Flertalet andra föreningar i Nybro har redan gått ut med liknande information. Uppmaningen nationellt är att vara noga med handhygien och inte sprida smittan vid ex. symtom på förkylning, halsont, nästäppa, tryck över bröstet eller huvudvärk. Regeringen har begränsat samlingar över 500 personer. Folkhälsomyndigheten har också gått ut med en riskbedömning för evenemang/sammankomster under 500 personer som vid ex. idrott. Detta gäller alltså paus för instruktörsledd träning. Nytt beslut om ytterligare paus eller återupptagen träning tar styrelsen den 29/3.